Privacy statement

 

1. INTRODUCTIE
In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING
Deze privacy statement is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Alpaca Zeeland (onderdeel van Restaurant Partycentrum Landlust), vanaf nu Alpaca Zeeland.

Bedrijfsgegevens
Naam: Alpaca Zeeland (onderdeel van Landlust B.V.)
Adres: Landlustweg 1, Nieuwdorp
Telefoonnummer: 0113 – 612 589
KVK: 22026349
Website: www.alpacazeeland.nl

De website van Alpaca Zeeland (www.alpacazeeland.nl) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Alpaca Zeeland is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS
Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.In uw websitebezoek of samenwerking met Alpaca Zeeland zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN
Alpaca Zeeland verzamelt persoonsgegevens via www.alpacazeeland.nl op een aantal manieren:

1. Via de Alpaca Zeeland nieuwsbrief
2. Via formulieren op onze website

4.1 FORMULIEREN
De Alpaca Zeeland website is voorzien van een aantal formulieren waar persoonsgegevens verwerkt worden:

– Contactformulier
– Aanvraagformulier cadeaubonContactformulier

In dit formulier vragen wij u om:
– Uw voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Een bericht

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch.

Aanvraagformulier cadeaubon

In dit formulier vragen we u om:
– Uw voornaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Adres
– Postcode
– Plaatsnaam

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om contact met u op te nemen. Uw adres, postcode en plaatsnaam gebruiken wij om de cadeaubon naar u toe te sturen.

Arrangementen reserveren

In dit formulier vragen we u om:
– Uw voornaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Aantal personen
– Het arrangement van uw keuze
– Een datumverzoek
– Aanvullende informatie

Schoolreisje reserveren

In dit formulier vragen we u om:
– Uw voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Aantal personen
– Het arrangement van uw keuze
– Een datumverzoek
– Aanvullende informatie

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

4.2 NIEUWSBRIEF
Op de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Alpaca Zeeland. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van Alpaca Zeeland.

Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Alpaca Zeeland nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN
We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.Alpaca Zeeland werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Alpaca Zeeland essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Alpaca Zeeland zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.Op de Alpaca Zeeland website staan links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.alpacazeeland.nl. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
  • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
  • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS
Alpaca Zeeland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen wij deze.

8. BEVEILIGING
Alpaca Zeeland treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

  • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Alpaca Zeeland.
  • Het personeel van Alpaca Zeeland gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
  • Alpaca Zeeland maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
  • Alpaca Zeeland registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN
Hebt u een klacht over de manier waarop Alpaca Zeeland met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

 

Boek Nu Boek Nu